Leverantörsinformation (Imprint)

CLAGE GmbH
Pirolweg 1-5
21337 Lüneburg
Tyskland

Tel: +49 (0) 4131 · 89 01-0
Fax: +49 (0) 4131 · 83 200
E-post: info@clage.de

Registrerad vid registreringsmyndigheten Lüneburg, HRB 1159
Rättsliga företrädare: Joachim D. Gerdes, Jörg A. Gerdes

Momsregistreringsnummer enl. § 27 a i tyska momslagen: DE 116084519

Information i enlighet med § 36 avs. 1 VSBG (tysk lag gällande konsumenttvistlösning):
CLAGE GmbH är i princip inte villiga och inte förpliktigade att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett konsumentmedlingsorgan.

Vårt dataskyddsombud når du skriftligen via post till adressen:
CLAGE GmbH
»Datenschutzbeauftragter«
Pirolweg 1-5
21337 Lüneburg
Tyskland
eller via e-post till datenschutz@clage.de

Kontakt för redaktionellt innehåll:
Fil. dr Antje Kraetzschmer
E-post: presse@clage.de