Varmvattenberedare

Varmvattenberedare

Varmvattenberedare fungerar på konventionellt sätt. Varmvatten lagras i en värmeisolerad tank och levererar en begränsad mängd blandvatten utan långa väntetider

Från 5 till 120 liter.

Varmvattenberedare levererar en begränsad mängd blandvatten. Väljs efter behov: t.ex. små varmvattenberedare räcker för enpunktsanvändning (handfat eller diskbänkar). Stora väggmonterade varmvattenberedare kan centralt värma upp varmvatten för flera förbrukningsställen i hela lägenheten.

God isolering är ett måste!
En högkvalitativ isolering är nödvändig för att värmeförlusterna i beredaren ska bli så små som möjligt. Temperturkontroll för att spara energi hjälper till att begränsa energiförbrukningen. Eftersom värmeberedare behöver tid för at värma upp vattnet kan de köras vid relativt låga effekter.

Fördelar i korthet:

 1. Högkvalitetsisolering Låga värmeförluster

  Högkvalitetsisolering

  Låga värmeförluster

 2. Korta vattenledningar Installation nära tappningspunkten

  Korta vattenledningar

  Installation nära tappningspunkten

 3. Låg anslutningslast Mångsidig

  Låg anslutningslast

  Mångsidig

Hur fungerar varmvattenberedare?

Beroende på storlek, kan varmvattenberedare användas för centraliserad eller decenteraliserad varmvattenförsörjning. Stora varmvattenberedare kan centralt försörja flera varmvattenförbrukare på hela våningen. Små varmvattenberedare installeras, precis som genomströmningsvärmare, direkt vid tappstället.

I motsats till genomströmningsvärmare lagrar varmvattenberedaren en viss mängd vatten som värms upp kontinuerligt för att upprätthålla hygienen och leverera vatten av rätt temperatur vid avtappning. Eftersom vattentemperaturen i beredarens tank måste vara förhållandevis hög, är det vanligtvis nödvändigt att  blanda in kallvatten för att erhålla önskad utgångstemperatur.

Alla produkter i korthet:

Varmvattenberedare med kran S 5-U / SNT
S 5-U / SNT: 2 kW, 230 V, Inkopplingsklar
Varmvattenberedare S 10-O
S 10-O: 2,2 kW, 230 V, Inkopplingsklar
Varmvattenberedare S 30
S 30: 2,0 kW, 230 V, Inkopplingsklar
Varmvattenberedare S
S 50: 2,0 kW, 230 V, Inkopplingsklar
S 80: 2,0 kW, 230 V, Inkopplingsklar
Elektrisk vattenkokare K 5
K 5: 2 kW, 230 V, Inkopplingsklar

Varmvattenberedare: Tänk på detta!

God isolering är A och O vid köp av en varmvattenberedare. En högkvalitativ isolering är nödvändig för att hålla värmeförlusterna i beredaren så små som möjligt. Temperturkontroll för att spara energi hjälper till att begränsa energiförbrukningen. Eftersom varmvattenberedare behöver tid för at värma upp vattnet kan de köras vid relativt låga effekter.

Fördelarna med CLAGE varmvattenberedare:
> Högkvalitativ isolering
> Kort kabellängd
> Låg strömförbrukning

Vad bör man tänka på vid köp av värmeberedare?

Viktiga frågor före köp av varmvattenberedare:
> Vilka tappställen ska anslutas?
> Hur mångatappställen ska anslutas?
> Vilken strömförsörjning finns?
> Ska beredaren be vara trycksatt eller trycklös?
> Vilken installationstyp önskas:
Över eller under bänk, eller väggmontage?

Om en tank behövs för ett centralt varmvattensystem, måste ledningsväg och -längd tas med i kalkylen. I vissa fall kan då en decentraliserad genomströmningsvärmare vara ett energieffektivt alternativ för att få varmt vatten omedelbart vid tappstället och undvika energiförbrukning genom att värma upp vattnet.  I motsats till varmvattenberedare lagrar inte genomströmningsvärmare energi i förväg och kan vid behov erbjuda hett vatten obegränsat utan uppehåll.

Värmeberedare från CLAGE.

Vi erbjuder värmeberedare för montage över eller under bänk, eller pår vägg. De mindre enheterna kan anslutas direkt tillett vägguttag och tas i bruk omedelbart. Apparatbeteckningarna ”O” eller ”U” står för montage Över bänk respektive Under bänk.

Små värmeberedare används vanligen vid enskilda tappställen, t.ex. i badrum, kök och tvättstugor. Vår SX är väggmonterad och kan erhållas i storlekarna 50, 80, 100 och 120 liter. De är nätanslutna och försedda med en knappstyrd kontrollpanel med display och en knapp för snabbuppvärmning. Stora värmeberedare kan även försörja flera tappställen

Förstklassiga råd från CLAGE.

På våra individuella produktsidor och på vårt Mediacenter kan ni få ytterligare information, såsom tekniska data och mått.  

Med vår Online Produktrådgivning blir ni guidad steg för steg till rätt värmeberedare. Gör ett försök!

Om ytterligare frågor finns, tveka inte att kontakta vår kompetenta personal. De besvarar alla frågor och hjälper till att hitta den rätta varmvattenberedaren för ert behov..