Corporate Responsibility

Odpowiedzialne działanie

Rzetelność, uczciwość i odpowiedzialne działanie są podstawowymi elementami sukcesu naszej firmy.

Jako nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe aktywnie angażujemy się w ochronę środowiska i neutralność klimatyczną. Produkujemy w Niemczech i działamy w sposób zrównoważony, etyczny i społeczny.

Joachim i Jörg Gerdes
(Partnerzy Zarządzający CLAGE GmbH)

Jak realizujemy naszą odpowiedzialność?

1. poprzez neutralną dla klimatu produkcję urządzeń według zakresu 1 i 2 (od 2021 r.) oraz ciągły rozwój i osiągnięcie neutralności klimatycznej (do 2030 r.)

2. poprzez wiele działań na rzecz środowiska i certyfikację zarządzania środowiskiem ISO

3) poprzez produkcję energooszczędnych i wodooszczędnych przepływowych e-podgrzewaczy wody

4. poprzez wspieranie projektów społecznych

1. Neutralna dla klimatu produkcja urządzeń zgodnie z zakresem 1 i 2

Wspierając projekty ochrony klimatu, przyczyniamy się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zachowania bioróżnorodności.

W ten sposób całkowicie kompensujemy emisję CO2 z procesów naszego przedsiębiorstwa.

2. Certyfikacja zarządzania środowiskiem ISO

Dla CLAGE GmbH ochrona środowiska jest obowiązkiem wobec klientów, ludzi i przyszłych pokoleń. Zarządzanie środowiskiem w firmie jest certyfikowanezgodnie z wysokimi wymaganiami wytycznej środowiskowej DIN EN ISO 14001:2015.

Nasi pracownicy są informowani o przyjaznych dla środowiska zachowaniach w miejscu pracy w ramach wewnętrznych audytów jakości. Procesy operacyjne są postrzegane holistycznie, analizowane i stale ulepszane. Wiele indywidualnych działań w codziennym procesie pracy przyczynia się do ochrony środowiska i realizacji naszych celów w zakresie ochrony klimatu.

Wiele małych klocków do jednego dużego celu.

 1. Opakowania z papieru trawiastego

  Tektura falista z 30% zawartością trawy chroni cenne zasoby naturalne. 2. Opakowania paletowe bez folii

  Dzięki gumkom paletowym wielokrotnego użytku co roku oszczędza się ponad 67 km folii plastikowej.

 3. 100% odnawialna energia elektryczna

  Cała firma, w tym produkcja, zasilana jest zieloną energią elektryczną. 4. Systemy wody pitnej dla pracowników

  Bez pudełek, bez logistyki i bez plastikowych butelek dzięki systemowi wody pitnej Zip HydroTap.


 5. Materiały reklamowe przyjazne dla środowiska

  W przypadku materiałów drukowanych i reklamowych zwracamy uwagę na przyjazne dla środowiska i certyfikowane alternatywy.

 6. Elektromobilność

  Flota jest stopniowo zamieniana na pojazdy elektryczne lub hybrydowe oraz elektryczne wózki widłowe. 7. Oświetlenie LED

  Prawie wszystkie konwencjonalne źródła światła w firmie (łącznie z produkcją) zostały zastąpione technologią LED.


 8. Wkrętarka elektryczna

  W produkcji wkrętaki na sprężone powietrze są zastępowane przez bardziej ekonomiczne wkrętaki elektryczne. 9. Tryb oszczędzania energii

  Wiele z przepływowych podgrzewaczy wody wyposażonych jest w szczególnie wydajny tryb oszczędzania energii.


 10. Oszczędność papieru

  Wysoki poziom cyfryzacji w firmie pozwala uniknąć wielu odpadów papierowych.3. Produkty oszczędzające energię i wodę

Od momentu założenia firmy CLAGE w 1951 roku produkujemy podgrzewacze wody, które zużywają tylko tyle energii i wody, ile jest naprawdę potrzebne.

Nasz dział rozwoju zadbał o to, aby od tego czasu nasze przepływowe podgrzewacze wody były coraz bardziej wydajne. Inteligentna technologia gwarantuje naszym klientom maksymalny komfort przy minimalnym zużyciu energii. Bo każda niezużyta kilowatogodzina to najlepsza energia odnawialna, a każdy zaoszczędzony litr wody to krok w dobrym kierunku.

W ten sposób nasi klienci przyczyniają się również do ochrony zasobów!

Przepływowy e-podgrzewacz do umywalki, łazienki i kuchni

Najlepiej eksploatować nasze urządzenia z ekologiczną energią elektryczną. W ten sposób naszymi przepływowymi e-podgrzewaczami wody aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska.

4. Wsparcie dla projektów społecznych

W naszym rodzimym regionie jesteśmy aktywnie zaangażowani jako sponsor różnych projektów. Na przykład regularnie wspieramy sporty jeździeckie w Luhmühlen, a także drużynę Bundesligi siatkarskiej SVG Lüneburg.

Ponadto wraz ze stowarzyszeniem "Viva con Agua" angażujemy się w zrównoważone dostawy czystej wody pitnej na całym świecie - zwłaszcza w regionach, które pilnie potrzebują pomocy. Dzięki naszym darom chcemy w dłuższej perspektywie poprawić warunki życia ludzi w tych regionach.

Viva con Agua

Dzięki naszym darowiznom dla stowarzyszenia "Viva con Agua" zapewniliśmy szkole w prowincji Eastern Cape w RPA dostęp do czystej wody pitnej, toalet i warsztatów higienicznych.

Zambia

Ponadto, w ramach drugiego projektu, pomagamy szkole w Zambii w budowie systemu zaopatrzenia w wodę zasilanego energią słoneczną.

A jakie są nasze dalsze cele w zakresie ochrony klimatu?

Ustanowiliśmy również wysokie wymagania dla łańcucha dostaw (zakres 3). Już teraz przy pozyskiwaniu surowców i materiałów preferujemy dostawców, którzy przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska. Również w tym przypadku chcemy w ciągu najbliższych lat znacznie ograniczyć emisję CO₂.

Chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku!