Ochrona danych

Przedmowa

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszymi informacjami o ochronie danych.

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

- - - - - - - - - -

Informacje o ochronie danych zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (DSGVO)

1. Wprowadzenie
Niniejsza strona internetowa jest udostępniona przez CLAGE GmbH. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (DSGVO) informujemy Państwa poniżej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych podczas wywoływania i korzystania z naszej strony internetowej.

2. Obowiązki
Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej można znaleźć w naszej stopka redakcyjna:
https://www.clage.pl/pl/stopka

3. Inspektor ochrony danych
Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie, listownie z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" pod adresem:
CLAGE Sp. z o.o.
„Datenschutzbeauftragter“
Pirolweg 4
21337 Lüneburg
lub pocztą elektroniczną na adres datenschutz@clage.de.

4. Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Ogólny przegląd czynności przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dane osobowe są wykorzystywane do następujących celów:
- Działanie strony internetowej
- Prezentacja produktów i usług
- Kontakt z naszymi zespołami
- Analiza zasięgu w celu optymalizacji strony internetowej
- Wyświetlanie map, które pomogą Ci nas znaleźć
- Prezentacja filmów o firmie i produktach
- Rejestracja urządzenia
- Poprawa obsługi klienta
- Fan page na Facebooku
- Sterowanie głosowe z pomocą osób trzecich
- E-mail newslettery
- Seminaria i szkolenia na żywo

W obszarze chronionym naszej strony internetowej oferujemy naszym obecnym klientom następujące usługi:
- Rejestracja urządzenia
- Raporty serwisowe
- Sklep z częściami zamiennymi
- Badanie opinii klientów ("Feedback")

4.2 Funkcjonowanie strony internetowej

4.2.1 Rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych
Następujące informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas, są przetwarzane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej:
- typ/wersja przeglądarki
- Zastosowany system operacyjny
- Nazwa poprzednio odwiedzanej strony internetowej
- Adres IP lub nazwa hosta komputera
- Data i czas żądania serwera

4.2.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest realizowane przez administratora danych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (wypełnianie obowiązków prawnych, tj. bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. lit. f DSGVO, np. w celu obrony przed cyberatakami i ich wyjaśniania).

4.2.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Nasze strony internetowe są obsługiwane przez LüneCom Kommunikationslösungen GmbH, Marie-Curie-Str., 21337 Lüneburg, Niemcy i Datadock, 1 Rue du Havre, 67100 Strasbourg, Francja. Z usługodawcami zostały zawarte umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 DSGVO. Wyżej wymienione dane są przekazywane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapobiegania przestępstwom i/lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

4.2.4 Czas przechowywania
Dane osobowe są automatycznie usuwane po upływie 4 tygodni od zakończenia połączenia, o ile nie ma przeciwwskazań prawnych do ich przechowywania.

4.2.5 Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma prawa do usunięcia, sprzeciwu lub korekty.

4.3 Kontakt z naszymi zespołami

4.3.1 Informacje ogólne
Nasze formularze kontaktowe oferują łatwy sposób wysyłania do nas online typowych zapytań o produkty i usługi. Mogą to być na przykład następujące tematy: Prośba o drukowany materiał informacyjny, poszukiwanie dealera lub instalatora, chęć skorzystania z usługi CLAGE online, rejestracja na wydarzenie, pytania techniczne, pytania związane ze sprzedażą, pytania ogólne, itp.
Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, następujące informacje będą przez nas przetwarzane w celu opracowania zapytania:
- Podstawowe dane osobowe
- dane adresowe
- dane komunikacyjne
- Dane związane z Państwa zapytaniem

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanych adresów e-mail. W takim przypadku Państwa dane osobowe przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną zapisane.

W obu przypadkach dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznego opracowania zapytania oraz do niezbędnej w tym celu komunikacji.

4.3.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeśli kontakt ma na celu rozpoczęcie, realizację lub zakończenie umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b DSGVO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.3.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Podane przez Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez naszą firmę i związane z nią podmioty przetwarzające.

4.3.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Nie dochodzi do przekazywania danych do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.3.5 Czas przechowywania
Państwa dane będą przetwarzane w kontekście kontaktu z Państwem i usuwane po zakończeniu realizacji celu, tj. gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i nie ma prawnych zobowiązań do zachowania danych w celu uniemożliwienia ich przetwarzania.

4.3.6 Prawo do informacji, usunięcia, sprzeciwu i korekty
W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeśli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. W tym celu należy napisać e-mail na adres: datenschutz@clage.de. W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktowania się z Państwem zostaną usunięte.

4.4 Pomiar zasięgu w celu optymalizacji strony internetowej

4.4.1 Informacje ogólne
Na tej stronie używamy komponentu "etracker". etracker jest serwisem do analizy stron internetowych. Analiza internetowa to zbieranie, opracowywanie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrers), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była oglądana.

4.4.2 etracker
Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com) w celu analizy danych dotyczących użytkowania. Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy stron internetowych.

Dane generowane za pośrednictwem etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker w imieniu operatora tej strony internetowej wyłącznie w Niemczech i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom dotyczącym ochrony danych. etracker został w tym zakresie poddany niezależnemu audytowi, otrzymał certyfikat i znak jakości w zakresie ochrony danych ePrivacyseal.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). W rozumieniu DSGVO (uzasadniony interes) chodzi nam o optymalizację naszej oferty online i naszej obecności w sieci. Ponieważ prywatność naszych gości jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzeń, są anonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. Dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są łączone z innymi danymi ani przekazywane osobom trzecim.

Osoby odwiedzające tę stronę internetową mają również możliwość wyłączenia śledzenia bez zgody i bez plików cookie. Przy wyłączaniu ustawiany jest technicznie niezbędny plik cookie, który jest ważny do momentu zamknięcia przeglądarki.

Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker można znaleźć tutaj.

4.5 Wyświetlanie map ułatwiających odnalezienie nas

4.5.1 Informacje ogólne
Nasza strona internetowa korzysta z usługi "OpenStreetMap", aby pokazać Państwu np. naszych partnerów specjalistycznych lub inne osoby na mapie drogowej i ułatwić Państwu odnalezienie nas.

4.5.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podczas dostępu do tej strony internetowej dane osobowe są automatycznie przekazywane usługodawcy zgodnie z punktem 4.2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu umożliwienia wyświetlania pozycji naszych partnerów specjalistycznych itp. (Prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

4.5.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Operatorem komponentów OpenStreetMap jest Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wielka Brytania.

4.5.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

4.5.5 Czas przechowywania
Nie będą przechowywane żadne dane osobowe.

4.5.6 Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty
Ponieważ nie są przechowywane żadne dane osobowe, nie ma prawa do ich usunięcia, sprzeciwu lub korekty.

4.5.7. różne
Jeśli w obszarze "Planowanie trasy" klikniesz na wybraną usługę, zostaniesz przekierowany bezpośrednio do odpowiedniego oferenta. W ten sposób automatycznie przekazywane są dane, o których mowa w punkcie 4.2. Obowiązują deklaracje ochrony danych danego dostawcy.

4.6 Prezentacja filmów o firmie i produktach

4.6.1 Informacje ogólne
Integrujemy filmy z platformy "YouTube". Nasze filmy wideo służą jako źródło informacji dla klientów końcowych, partnerów specjalistycznych i innych osób, które chciałyby dowiedzieć się czegoś o naszym przedsiębiorstwie, naszych produktach i usługach. Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

4.6.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przy wywołaniu tej strony internetowej dane osobowe są automatycznie przekazywane usługodawcy zgodnie z punktem 4.2. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia wyświetlania filmów (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO).

4.6.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

4.6.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w ramach Google do państwa trzeciego (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) zgodnie z Państwa zgodą na podstawie art. 49 (1) DSGVO.

4.6.5 Czas przechowywania
Nie wiemy, jak długo YouTube lub Google będą przechowywać powyższe dane.

4.6.6 Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty
Polityka prywatności i warunki korzystania z usług Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Rezygnacja z konta Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

4.7 Rejestracja urządzeń

4.7.1 Ogólne
Za pomocą rejestracji urządzeń klienci mogą rejestrować zakupione produkty z danymi komunikacyjnymi, osobistymi danymi głównymi i danymi specyficznymi dla urządzenia (numer artykułu, numer seryjny itp.). W tym celu klient może zalogować się za pomocą swojego hasła i wywołać online swoje zarejestrowane urządzenia i zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja urządzeń jest możliwa również bez logowania.

4.7.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
CLAGE oferuje rejestrację urządzenia jako usługę dobrowolną w celu polepszenia obsługi w przypadku obsługi klienta. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.7.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Z usługodawcą została zawarta umowa o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 DSGVO. Powyższe dane będą przekazywane wyłącznie do CLAGE.

4.7.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Żadne dane nie są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.7.5 Czas przechowywania
Okres przechowywania wszystkich zapisanych dokumentów odpowiada co najmniej okresom ustawowym zgodnie z § 257 HGB i § 147 AO.

4.7.6 Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty
Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeśli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. W tym celu należy napisać e-mail na adres: datenschutz@clage.de. W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktowania się z Państwem zostaną usunięte.

- - - - - - - - - -

Poniższe punkty (4.8. do 4.10.) dotyczą chronionego obszaru partnerskiego na naszej stronie internetowej. Ten obszar jest dostępny tylko dla zarejestrowanych, istniejących klientów. Aby uzyskać zezwolenie na dostęp do tego obszaru, obecni klienci muszą złożyć do nas pisemny wniosek o dostęp, używając swojego numeru klienta. Otrzymają oni od nas hasło i będą mogli się zalogować podając swój numer klienta. Po pomyślnym zalogowaniu autoryzacja dostępu jest zapisywana w pliku cookie na okres maksymalnie 30 dni.

- - - - - - - - - -

4.8 Sklep z częściami zamiennymi

4.8.1 Informacje ogólne
Na tej stronie obecni klienci mogą kupić części zamienne. Przechowywane są dane dotyczące klientów, zamówień i artykułów.

4.8.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dzięki tej usłudze CLAGE oferuje ulepszony serwis w przypadku obsługi klienta. Oferujemy tę usługę naszym klientom dobrowolnie.
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeżeli kontakt ma na celu zainicjowanie, wykonanie lub rozwiązanie umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.8.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Powyższe dane będą przekazywane wyłącznie do CLAGE.

4.8.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Żadne dane nie są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.8.5 Czas przechowywania
Okres przechowywania wszystkich zapisanych dokumentów odpowiada co najmniej okresom ustawowym zgodnie z § 257 HGB i § 147 AO.

4.8.6 Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty
Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeśli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. W tym celu należy napisać e-mail na adres: datenschutz@clage.de. W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktowania się z Państwem zostaną usunięte.

4.9 Sprawozdanie z usług online

4.9.1 Ogólne
Na tej stronie partnerzy usług zleconych przez CLAGE mogą udokumentować swoje działania, które zostały wykonane na zlecenie CLAGE. Przechowywane są dane dotyczące zamówień, lokalizacji, urządzeń, materiałów i rozliczeń.

4.9.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Usługę tę oferujemy naszym usługodawcom na zasadzie dobrowolności. Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeśli kontakt ma na celu rozpoczęcie, realizację lub zakończenie umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b DSGVO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.9.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Powyższe dane będą przekazywane wyłącznie do CLAGE.

4.9.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Żadne dane nie są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.9.5 Czas przechowywania
Okres przechowywania wszystkich zapisanych dokumentów odpowiada co najmniej okresom ustawowym zgodnie z § 257 HGB i § 147 AO.

4.9.6 Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty
Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeśli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. W tym celu należy napisać e-mail na adres: datenschutz@clage.de. W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktowania się z Państwem zostaną usunięte.

4.10. Badanie opinii klientów ("Feedback")

4.10.1 Postanowienia ogólne
Na tej stronie obecni klienci mogą nam powiedzieć w skali od 1 do 6, jak bardzo są zadowoleni z naszych produktów i usług.

4.10.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Usługa ta oferuje klientom możliwość oceny CLAGE. Służy to ulepszaniu naszych produktów, usług i reklam. Oferujemy tę usługę naszym klientom dobrowolnie. Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Jeśli kontakt ma na celu rozpoczęcie, realizację lub zakończenie umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b DSGVO. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda).

4.10.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Powyższe dane będą przekazywane wyłącznie do CLAGE.

4.10.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Żadne dane nie są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG (tzw. krajów trzecich).

4.10.5 Czas przechowywania
Okres przechowywania wszystkich zapisanych dokumentów odpowiada co najmniej okresom ustawowym zgodnie z § 257 HGB i § 147 AO.

4.10.6 Prawo do usunięcia, sprzeciwu i korekty
Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Jeśli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. W tym celu należy napisać e-mail na adres: datenschutz@clage.de. W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktowania się z Państwem zostaną usunięte.

4.11. Fan page na Facebooku
Na naszym fanpage'u na Facebooku https://de-de.facebook.com/clage.de/ oferujemy Państwu dalszą ofertę informacyjną o naszych usługach.

4.11.1 Rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, które przekazujesz Facebookowi podczas korzystania z Fanpage'a, wykorzystujemy do analizy korzystania z naszego Fanpage'a oraz do projektowania oferty dostosowanej do grupy docelowej. W tym celu korzystamy z raportów statystycznych, takich jak łączna liczba odsłon, "polubień", używanych urządzeń, aktywność strony, interakcje z postami i zasięg, aktywność użytkowników (komentarze, udostępniane treści, odpowiedzi), pochodzenie (kraj i miasto), język, odsłony i kliknięcia sklepu, grupa wiekowa, płeć, poziom wykształcenia, zawód, status związku, kliknięcia w numery telefonów lub grupy na Facebooku powiązane z naszą stroną. Używamy na przykład podziału według wieku i płci, aby dostosować adres, atrakcyjny wygląd i preferowane godziny odwiedzin użytkowników, aby zoptymalizować planowanie naszych postów pod względem czasu i treści.

4.11.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Za oferowane usługi informacyjne ponosimy wspólną odpowiedzialność wraz z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, zgodnie z art. 26 DSGVO https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, aby zwrócić uwagę na nasze usługi i móc się z Państwem skontaktować.

4.11.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Facebook Insights i cały fan page na Facebooku jest usługą firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Facebook, jako dostawca, przeprowadza ankiety i oceny danych osobowych wymaganych do naszych statystyk i w związku z tym jest w stanie ustalić na podstawie tych danych odniesienie osobowe. Facebook ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie danych.

4.11.4 Czas przechowywania
Nie wiemy, jak długo Facebook będzie przechowywał powyższe dane.

4.11.5 Prawo do informacji, sprostowania, sprzeciwu i usunięcia
Jednak zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka https://www.facebook.com/legal/terms/, na które zgodzili się Państwo tworząc swój profil na Facebooku, możemy zidentyfikować subskrybentów lub użytkowników naszego Fanpage'a i przejrzeć Państwa profil oraz inne udostępnione przez nich informacje, a także skontaktować się z Państwem. Ponieważ tylko Facebook ma pełny dostęp do danych użytkownika, zalecamy bezpośredni kontakt z Facebookiem, jeśli chcą Państwo skorzystać z praw wymienionych w punkcie 5. Aby to zrobić, proszę zobaczyć linki do przetwarzania danych Page Insights https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data i Prywatność https://www.facebook.com/about/privacy, aby uzyskać więcej informacji. Pełna polityka Facebooka dotycząca danych https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy zapewnia przegląd przetwarzania danych przez Facebooka.

Alternatywnie oferujemy Państwu wsparcie pod adresem wymienionym w punkcie 3 w celu dochodzenia swoich praw wobec Facebooka.

4.12. Sterowanie głosem przy pomocy osób trzecich

4.12.1 Postanowienia ogólne
Oferujemy Państwu możliwość sterowania naszymi produktami za pomocą sterowania głosowego Alexa firmy Amazon lub Google Assistant. Wymaga to od Państwa zarejestrowania się w CLAGE Cloud, aby można było nawiązać połączenie pomiędzy Państwa urządzeniem Alexa lub Google a produktem CLAGE.
Podczas rejestracji przetwarzane są: adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło. Musisz zweryfikować rejestrację poprzez potwierdzenie adresu e-mail. W procesie rejestracji następuje przetwarzanie adresu IP Państwa urządzenia końcowego oraz odpowiednich danych czasowych.

4.12.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zainicjowania, realizacji lub zakończenia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Zaangażowanie naszych usługodawców wynika z naszego uzasadnionego interesu w bezpiecznym i efektywnym dostarczaniu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w połączeniu z art. 28 DS-GVO (przetwarzanie zamówień).

4.12.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Wyżej wymienione dane będą przekazywane wyłącznie upoważnionym pracownikom i innym usługodawcom, takim jak Amazon EU SARL, 5 Rue Plaetis, 2338 Luxembourg (zwana dalej: Amazon) lub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (zwana dalej: Google) w celu ustalenia połączenia między urządzeniami a podmiotami przetwarzającymi zlecenia w ramach działań związanych ze wsparciem i konserwacją.

4.12.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i odpowiednie zabezpieczenia
Twoje dane rejestracyjne są przetwarzane w centrum danych w Niemczech w firmie Amazon. Ponieważ nie można wykluczyć, że dostęp do tych danych ma również amerykańska organizacja macierzysta, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych zawarto porozumienie zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. d) DSGVO.

4.12.5 Okres przechowywania
Dane osobowe będą przechowywane w Chmurze CLAGE tak długo, jak długo będziesz korzystać z usługi. Dane nie zostaną automatycznie usunięte. W jaki sposób można usunąć swoje dane, dowiesz się w punkcie 4.13.6.

4.12.6 Prawo do usuwania i poprawiania danych
W każdej chwili mają Państwo możliwość skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Aby to zrobić, wystarczy wysłać e-mail na dane kontaktowe wymienione w punkcie 3, używając adresu e-mail użytego podczas rejestracji.

4.12.7 Pozostałe informacje
Do połączenia z naszymi urządzeniami niezbędne jest utworzenie konta użytkownika w CLAGE Cloud. W ramach użytkowania, identyfikator użytkownika i identyfikator urządzenia są przekazywane w zaszyfrowanej formie do firmy Amazon w celu weryfikacji.
Dane użytkowania klienta są przechowywane w firmie Amazon. CLAGE nie ma dostępu do tych danych. Obowiązują Warunki korzystania, na które użytkownik wyraził zgodę w ramach usług świadczonych z firmą Amazon. Więcej informacji na temat firmy Amazon można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności oraz w "Alexa, Echo Devices and Your Privacy" sekcji pomocy.

4.13. Biuletyn poczty elektronicznej
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera.

4.13.1 Rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych
Stosujemy tzw. procedurę double opt-in, aby zapewnić, że newsletter jest wysyłany za Państwa zgodą. W ten sposób potencjalny odbiorca pozwala się wpisać na listę dystrybucyjną. Następnie użytkownik ma możliwość potwierdzenia rejestracji w sposób bezpieczny pod względem prawnym za pomocą e-maila potwierdzającego. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia adres jest aktywnie umieszczany na liście dystrybucyjnej. Rejestrujemy czy, a jeśli tak, to jakie tematy są dla Państwa szczególnie interesujące. Dzięki temu możemy usuwać odbiorców newslettera, którzy nie są już zainteresowani, a także uatrakcyjniać nasze wpisy.

4.13.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i ofert.
Zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w połączeniu z. Art. 7 DSGVO dla przechowywania danych, adres e-mail i ich wykorzystania do wysyłania newslettera może być odwołany w każdej chwili, na przykład poprzez link "unsubscribe" w newsletterze e-mail.
Środki ochrony danych są zawsze poddawane technicznym aktualizacjom, dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z naszymi środkami ochrony danych, korzystając z naszych informacji na temat ochrony danych.

4.13.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane przez upoważnionych pracowników wewnętrznych i wyznaczone podmioty przetwarzające zgodnie z art. 28 DSGVO. Firma Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin jest używana jako procesor. Sendinblue nie może sprzedawać Twoich danych ani przetwarzać ich w celach innych niż wysyłanie newsletterów. Sendinblue jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą, który został wybrany zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz Federalnej Ustawy o Ochronie Danych.

4.13.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.

4.13.5 Okres przechowywania
Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo oferowany jest newsletter, jak długo istnieje Państwa adres e-mail lub jak długo nie wycofali Państwo swojej zgody. Jeśli podczas rejestracji nie potwierdzisz linku rejestracyjnego, Twoje dane zostaną usunięte po 7 dniach.

4.13.5 Prawo do usunięcia i odwołania
W każdej chwili mogą Państwo bezpłatnie odwołać swoją zgodę. W tym celu należy skorzystać z linku "unsubscribe" w biuletynie e-mail.

4.13.6 Dalsze informacje
Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go

4.14. Seminaria i kursy szkoleniowe na żywo

4.14.1 Postanowienia ogólne
Informacje o ochronie danych osobowych są przekazywane w związku z rejestracją i uczestnictwem w seminariach i szkoleniach na żywo (zwanych dalej seminariami). Potrzebujemy Twoich danych, aby móc zaplanować i przeprowadzić seminaria. W zależności od obszaru zastosowania różne przepisy stanowią podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych.

Seminaria są częściowo finansowane przez reklamę, tzn. wykorzystujemy je do pozyskiwania nowych i utrzymywania istniejących klientów. Po zakończeniu seminariów będziemy - zgodnie z naszymi warunkami uczestnictwa - zapraszać uczestników na kolejne seminaria lub, w razie potrzeby, kontaktować się z nimi bezpośrednio w celu zaoferowania dalszych produktów i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Przetwarzamy następujące dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa lub które sami Państwo podają w trakcie seminariów:
- Osobiste dane główne i komunikacyjne, jak np. nazwa użytkownika, imię i nazwisko, ustawienia językowe, ewentualnie firma, adres e-mail i numer telefonu.
- Metadane spotkania, takie jak temat i czas trwania spotkania, początek i koniec (czas) uczestnictwa, opis spotkania (opcjonalnie), status czatu, uczestnicy, adresy IP, adresy Mac i inne identyfikatory urządzeń, jeśli dotyczy; przybliżona lokalizacja urządzenia końcowego w celu połączenia z najbliższym centrum danych; urządzenie/sprzęt, informacje takie jak typ urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, wersja klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika lub typ połączenia lub szczegóły ankiety
- Nagrania ze spotkań: mp4 wszystkich nagrań wideo i audio oraz prezentacji, m4a wszystkich nagrań audio, plik tekstowy wszystkich czatów odbywających się podczas spotkania, plik dziennika audio oraz inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi
- Dzienniki czatów
- Dane dotyczące korzystania z telefonu, takie jak identyfikator rozmówcy, nazwa kraju, adres IP, numer kontaktowy w nagłych wypadkach, godzina rozpoczęcia i zakończenia połączenia, nazwa hosta, e-mail hosta i adres Mac używanego urządzenia

Zautomatyzowane profilowanie lub podejmowanie decyzji nie jest planowane i nie będzie miało miejsca.

4.14.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
- Planowanie seminariów, wysyłanie zaproszeń i wstępnych informacji do przygotowania.
- Sprawdzanie i dokumentowanie uczestników seminarium oraz ustalanie kompletności uczestników
- Prowadzenie seminariów, w tym odpowiadanie na pytania uczestników na czacie
- Przygotowanie ankiet (online) do oceny seminariów i tematów seminariów uzupełniających
- Przekazanie materiałów informacyjnych po seminarium
- Środki zapewniania jakości, np. gromadzenie danych statystycznych lub prowadzenie przeglądów w celu planowania i optymalizacji seminariów uzupełniających
- Prowadzenie dalszych działań w zakresie marketingu bezpośredniego z uczestnikami
- Wysyłanie zaproszeń na seminaria uzupełniające do określonych grup docelowych
- Archiwizacja nazwisk uczestników dla celów księgowych i weryfikacyjnych dla wymogów podatkowych

Jeśli prowadzimy seminaria w ramach nawiązywania lub realizacji stosunków umownych zgodnie z naszymi warunkami uczestnictwa, Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Obejmuje to również monitorowanie uczestnictwa, wysyłanie zaproszeń na kolejne seminaria oraz kontaktowanie się z naszym działem sprzedaży w celu podjęcia działań reklamowych.

Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Regularnie jest to brane pod uwagę, jeśli trzeba udowodnić udział w seminariach.

Jeżeli w trakcie seminariów ma zostać sporządzony zapis wideo lub audio, a Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym procesie, zostaną Państwo o tym poinformowani z wyprzedzeniem i uzyskana zostanie Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w połączeniu z art. 7 DSGVO.

Jeśli nie istnieją zobowiązania umowne lub prawne, planowanie i realizacja seminariów opiera się na wyważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na
- efektywna, elastyczna realizacja seminariów pod względem czasu i miejsca,
- Aby móc udowodnić uczestnictwo lub dochodzić praw osoby, której dane dotyczą,
- zapewnienie informatycznego funkcjonowania i bezpieczeństwa przetwarzania oraz
- obrona lub dochodzenie roszczeń prawnych przez nas lub strony trzecie.
- Mierzenie i zwiększanie liczby naszych seminariów poprzez analizę ocen statystycznych.

4.14.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe będą przekazywane do
- wewnętrznych upoważnionych pracowników do planowania i realizacji seminariów.
- Usługodawcy, którym zlecono organizację i realizację seminariów lub analizę statystyczną (podmioty przetwarzające zlecenia) oraz ich podwykonawcy. Nasi usługodawcy mają dostęp do Państwa danych zgodnie z instrukcjami dotyczącymi realizacji wyżej wymienionych celów.
- Władze i instytucje publiczne (np. urzędy państwowe, urzędy skarbowe) w przypadku obowiązku prawnego lub urzędowego, np. dla celów księgowych w przypadku uczestnictwa w seminariach.
- Doradców prawnych, o ile jest to niezbędne do obrony i dochodzenia roszczeń prawnych.

Do prowadzenia seminariów możemy używać produktu "Teams" firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Z usługodawcą została zawarta umowa zgodnie z art. 28 DSGVO na realizację seminariów w związku z zamówieniem. Przedstawicielem europejskim jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Irlandia.

4.14.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Poprzez uzgodnienie standardowych klauzul ochrony danych w UE z wyżej wymienionym przedsiębiorstwem został zapewniony odpowiedni poziom ochrony w zakresie przetwarzania danych. Więcej informacji na temat tej umowy można znaleźć tutaj: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-EU-Model-Clauses?view=o365-worldwide .

4.14.5 Okres przechowywania
Usuwanie danych w naszej firmie odbywa się zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, w przypadku pism handlowych po sześciu latach, w przypadku fakturowania po dziesięciu latach. W przypadku zgody uczestnika, dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody, z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

4.14.6 Prawo do informacji, usunięcia, sprzeciwu i korekty
W każdej chwili masz możliwość anulowania swojego zaproszenia na seminarium. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w warunkach uczestnictwa. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji o naszych seminariach, produktach lub usługach, mogą Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw. Dalsze informacje można znaleźć w części dotyczącej praw osób, których dane dotyczą.

4.14.7 Dalsze informacje
Poniżej znajdą Państwo dalsze informacje na temat przetwarzania danych i usługodawcy:
Warunki uczestnictwa w naszych seminariach: https://www.clage.de/de/Mediacenter/6c1da886822c67822bcf3679d04369fa/CLAGE-Live-Seminare-Teilnahmebedingungen.pdf
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami Microsoft Teams: https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/security-compliance-overview
Polityka prywatności firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

4.15. Konkurencja

4.15.1 Ogólne
W ramach konkursu będą przetwarzane następujące Państwa dane osobowe:
- Główne dane osobowe, np. imię, nazwisko, firma
- Dane komunikacyjne, np. numer telefonu lub adres e-mail
- Dane adresowe, takie jak adres
- Weryfikacja wieku
- Dane dziennika, takie jak znacznik czasu, akceptacja regulaminu lub zgoda na reklamę
- Dane dotyczące loterii, takie jak nazwa loterii, status

4.15.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i obsługi konkursu, w szczególności jednak do wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, do udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące zwycięzców oraz do dostarczenia nagród. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać dalsze informacje o promocjach, produktach lub usługach, odbywa się to zgodnie z Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) w połączeniu z art. 7 DSGVO. Art. 7 DSGVO, które mogą Państwo opcjonalnie przyznać podczas uczestnictwa.

Ponadto, dane zwycięzców będą przechowywane w celach podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. c) DSGVO. Twoje dane będą przetwarzane również wtedy, gdy będzie to konieczne do
- prawidłowa realizacja konkursu,
- zarządzanie i dowód udzielonej zgody,
- w celu obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych lub
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych
jest konieczne. Państwa dane osobowe będą wówczas przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem naszym lub osób trzecich na podstawie art. 6 ust. 1 UAbs 1 lit. f) DSGVO.

Przetwarzanie danych w innych celach może być rozważane tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne zgodnie z art. 6 (4) DSGVO. W tym przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 (3) DSGVO.

4.15.3 Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Dane uczestników będą przekazywane wewnętrznym, upoważnionym pracownikom podmiotu odpowiedzialnego, dostawcom usług IT odpowiedzialnym za operacje oraz, w razie potrzeby, firmie logistycznej odpowiedzialnej za dostawę nagród. Dane te będą doraźnie udostępniane doradcom prawnym, jeżeli będzie to konieczne do obrony i dochodzenia roszczeń prawnych.

4.15.4 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

4.15.5 Okres przechowywania
Wszystkie dane będą przechowywane wyłącznie w celu i na czas trwania konkursu i zostaną usunięte po zakończeniu i przekazaniu nagrody, chyba że istnieje prawny obowiązek zachowania danych. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane przez 10 lat ze względów podatkowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie istnieją uzasadnione interesy z naszej strony lub ze strony osób trzecich, takie jak roszczenia gwarancyjne lub obrona i dochodzenie roszczeń prawnych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z Państwa wizytą na stronie internetowej oraz podczas korzystania z usług, przysługują Państwu następujące prawa, których mogą Państwo dochodzić u wyżej wymienionych organów, o ile spełnione są wymogi prawne w rozumieniu DSGVO:

- Art. 15 DSGVO: Prawo podmiotu danych do informacji
Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza administrator danych na Państwa temat.

- Art. 16 DSGVO: Prawo do sprostowania
Jeśli dane osobowe użytkownika są niedokładne lub niekompletne, użytkownik może zażądać poprawienia niedokładnych informacji lub uzupełnienia niekompletnych.

- Art. 17 DSGVO: Prawo do usunięcia danych
Zgodnie z warunkami art. 17 DSGVO, mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Twoje prawo do usunięcia danych zależy między innymi od tego, czy Twoje dane osobowe są nadal potrzebne administratorowi do wypełniania jego zadań prawnych lub czy administrator lub strona trzecia mogą udowodnić nadrzędny uzasadniony interes, taki jak obrona lub dochodzenie roszczeń prawnych.

- Art. 18 DSGVO: Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:
- Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych przechowywanych przez administratora, administrator zazwyczaj potrzebuje czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
- Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
- Jeżeli administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.

- Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 GDPR, należy dokonać wyważenia między Państwa interesami a interesami administratora danych lub osób trzecich. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
- Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Art. 20 DSGVO: Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które są przetwarzane automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

- Art. 21 DSGVO: Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie niezbędne w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub f) (uzasadniony interes) DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie danych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzał Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej.

- Art. 7 ust. 3 DSGVO: Prawo do wycofania zgody
Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

6. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo do złożenia skargi do następującego organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych: Ochrony Danych Osobowych w Dolnej Saksonii, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

7. Linki do innych stron internetowych
Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. Pomimo starannej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za zewnętrzne linki do treści osób trzecich.

8. Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

9 Ważność i aktualizacja
W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej lub wdrażaniem nowych technologii może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych ze skutkiem na przyszłość. Zalecamy zapoznanie się z aktualnym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

- - -

29.07.2021