Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna / identyfikacja dostawcy

CLAGE GmbH
Pirolweg 4
21337 Lüneburg
Niemcy

Fon: +49-4131 - 89 01-0

E-Mail: info@clage.de

Zarejestrowany w sądzie rejestrowym w Lüneburgu, HRB 1159
Dyrektor zarządzający upoważniony do reprezentowania firmy: Joachim D. Gerdes, Jörg A. Gerdes

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym: DE 116084519

Numer rejestracyjny WEEE DE: 38338642

Wskazówka zgodnie z § 36 ust. 1 VSBG:

CLAGE GmbH zasadniczo nie chce i nie jest zobowiązany do uczestnictwa w procedurach rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego.

Do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych można zwrócić się pisemnie pocztą wraz z dopiskiem "pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych" pod adresem:
CLAGE GmbH
"Datenschutzbeauftragter"
Pirolweg 4
21337 Lüneburg
Niemcy
lub pocztą elektroniczną pod adresem datenschutz@clage.de