Narzędzia do gorącej wody

Temperatura

Natężenie przepływu

Moc

0 °C
0 l/min
0 kW
Cena energii elektrycznej
Czas poboru wody
Koszty
Zużycie energii
Emisja CO₂
Zimna woda
Częstotliwość użytkowania
Łączne koszty

Tak to działa:

Ustawiona wartość: Kliknij na kolorową skalę (lub przesuń linię)
Wartość stała: Kliknij na symbol kłódki
Zwolnienie wartości stałej: Kliknij na inny (otwarty) symbol kłódki
Ustaw typową temperaturę: Użyj symboli na czerwonej skali
Ustaw typowe natężenie przepływu: Użyj symboli na niebieskiej skali
Obliczanie kosztów: Wprowadź cenę energii elektrycznej i czas poboru wody