Warm water: centraal of decentraal?

Vergelijking tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde warmwateroplossingen

Bij de keuze voor een centrale of decentrale oplossing voor de warmwatervoorziening van een gebouw moet rekening worden gehouden met verschillende factoren. Investeringskosten, installatie-inspanning, kabellengtes, comfort, energie- en waterverbruik spelen een doorslaggevende rol. Het systeem moet ook warm water leveren voor de afzonderlijke toepassingen op de juiste temperatuur en in voldoende hoeveelheden, idealiter zelfs voor een onbeperkte periode en toch zuinig zijn.

Eerst vergelijken, dan beslissen!

Energieverliezen in vergelijking

Centrale warmwatervoorziening

lange kabeltrajecten

40% energieverlies

60% nuttige energie voor warm water

Decentrale warmwatervoorziening

korte looptijden

3% Energieverlies

97% warm water energie

Wijdverspreid: Centrale <nobr>voorziening</nobr>

Wijdverspreid: Centrale voorziening

Lange leidinglopen
Grote watertoevoer
Te hoge watertemperatuur
= energie en waterverspilling


De koppeling van de warmwatervoorziening aan het verwarmingssysteem is nog steeds wijdverbreid. Het water wordt verwarmd in een centrale opslagtank en wordt via een extra leidingsysteem naar de stoppunten (bijv. badkuip, douche, wastafel en keuken) geleid. In verband met de hygiënische eisen moet het water voorverwarmd worden tot minstens 60°C voor lange buisleidingen. De temperatuur wordt verlaagd door koud water toe te voegen aan het tappunt. In oude gebouwen met zeer hoge verwarmingsbehoeften kan dit nuttig zijn, maar bij renovaties en nieuwe gebouwen die gebruik maken van het lage temperatuurbereik gaat het voorzien, opslaan en overbrengen van 60°C warm water gepaard met hoge energieverliezen.

De "Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft" verdeelt de energieverliezen in de centrale warmwaterproductie in circulatie-, distributie-, opstart- en opslagverliezen. In een eengezinswoning bedragen deze verliezen minstens es totale energiebehoefte. Daarbij komen nog de hogere investeringskosten in vergelijking met de decentrale oplossing.

Modern en zuinig: decentrale warmwatervoorziening

Modern en zuinig: decentrale warmwatervoorziening

Korte leidinglopen
Juiste waterhoeveelheid
Juiste watertemperatuur
= energiezuinig, vraaggericht, modern


In decentrale systemen wordt het warme water gescheiden van het verwarmingssysteem. Elektrische doorstroomverwarmers worden direct op de tapkranen geïnstalleerd, die zijn ontworpen om aan de eisen te voldoen. Het warme water is beschikbaar zonder doorlooptijd. Er wordt slechts zoveel water verwarmd als nodig is. Extra leidingsystemen zijn niet nodig. Bovendien zijn er geen circulatiepompen en warmwatertanks nodig en worden er investerings- en bedrijfskosten bespaard. De kleine apparaten maken "verborgen" montage in muurnissen of achter een lambrisering mogelijk. Het verwarmingssysteem kan nu precies op de verwarmingsbehoefte van het gebouw worden afgestemd en in de zomer volledig worden uitgeschakeld.

Circulatie- en opslagverliezen worden geëlimineerd omdat het water niet wordt voorverwarmd en in grote hoeveelheden wordt opgeslagen. De distributie-, opstart- en installatieverliezen bedragen slechts es energievraag. Volgens de laatste bevindingen van de "Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft" is de decentrale warmwatervoorziening met elektrische doorstroomwaterkachels een energiebesparend systeem met een hoog rendement.

Energie en water besparen met gedecentraliseerde warmwatervoorziening
Decentrale elektrische warmwaterbereiding is energie-efficiënt, omdat elke kraan is voorzien van zijn eigen speciale warmwatertoestel dat optimaal is afgestemd op de behoeften op de plaats van gebruik. Voor een doorsnee vrijstaande woning betekent dit:

1. Volledig elektronische comfort doorstroomverwarmer in de badkamer (b.v. CLAGE DSX Touch)
2. Compacte doorstroomverwarmer bij de gootsteen in de keuken (b.v. CLAGE CFX-U)
3. Kleine doorstroomverwarmer in het gastentoilet (b.v. CLAGE MCX)
3. Compacte doorstroomverwarmer boven de gootsteen (b.v. CLAGE CEX)

4. Elektrische doorstroomverwarmers zijn bijzonder zuinig, omdat zij alleen het benodigde water direct verwarmen wanneer het er doorheen stroomt. Op die manier krijgt de gebruiker steeds onmiddellijk warm water zonder wachttijden en worden leiding- en warmteverliezen consequent vermeden. Intelligente doorstroomverwarmers met elektronica zorgen ervoor dat het water altijd precies de juiste temperatuur heeft, zonder dat warm water met koud water moet worden gemengd. Dat zoveel comfort kosteneffectief blijft, is te danken aan de besparingen op de exploitatiekosten en de naar verhouding lage investeringskosten.

Korte waterwegen

Korte waterwegen

Met een centrale warmwatervoorziening zijn lange leidingtrajecten en de daarmee gepaard gaande wachttijden door het systeem onvermijdelijk. Bij een buislengte van bijv. 15 meter zit er ca. 4,8 liter koud water in het leidingsysteem, dat eerst uit de buis moet worden gehaald. Pas dan stroomt er warm water uit de kraan. Dat kan 30 seconden duren!

Decentrale warmwatervoorziening vermijdt onnodig lange waterwegen, die hoge waterkosten of aanzienlijke warmteverliezen van een warmwatercirculatie veroorzaken. De instant waterverwarmer wordt idealiter direct bij het afzuigpunt geïnstalleerd. Warm water is beschikbaar zonder wachttijd, u bespaart water en tijd!

Correcte watertemperatuur

Correcte watertemperatuur

In warmwateropslagtanks wordt het water verwarmd tot hoge temperaturen boven 60 °C vanwege de vereiste hoeveelheden gemengd water. Een andere reden voor deze hoge temperaturen is een hygiënische: om de gezondheidsbedreigende vermenigvuldiging van legionella in het water te voorkomen, moet het warme water in de opslagtanks regelmatig tot minstens 60 °C worden verwarmd. Het constant verwarmen van grote hoeveelheden water voor thermische desinfectie kost echter onnodig veel energie, vooral omdat er slechts relatief lage temperaturen worden gebruikt.

In feite wordt warm water gebruikt bij veel lagere gebruikstemperaturen: 35 °C is voldoende voor het wassen van de handen, en ongeveer 42 °C is nodig voor het baden bij het vullen van de kuip. Zelfs bij het nemen van een douche is de temperatuur ongeveer 38°C en in de keuken kan het meeste werk worden gedaan bij 45°C.

Het is efficiënter om het water met elektronische elektrische doorstroomverwarmers te verwarmen tot precies de temperatuur die nodig is bij het betreffende tappunt. De toevoeging van koud water kan dus overbodig worden. Volgens de Drinkwaterverordening is er geen legionellatest nodig voor momentane waterverwarmers. Daarom is decentrale waterverwarming hygiënischer en efficiënter.

Juiste hoeveelheid water

Juiste hoeveelheid water

Bij warmwateropslagtanks in centrale systemen wordt het water in grote hoeveelheden (bijv. 150 liter of meer) opgeslagen zonder dat het volledig wordt gebruikt.

In feite zijn veel kleinere hoeveelheden nodig voor typische warmwatersituaties: voor het afwassen in de keuken heb je meestal maar 10 liter water of minder nodig. Bij het baden is 120 tot 130 liter warm water gebruikelijk, bij het douchen is ongeveer 30 tot 50 liter voldoende. Om je handen bij de wasbak schoon te maken, heb je vaak maar een halve liter water nodig.

Het is daarom efficiënter om slechts zoveel water te verwarmen als er daadwerkelijk wordt gebruikt op elk aftappunt met elektrische doorstroomverwarmers op basis van de vraag.